Byta energikälla

För att få ut mest av din investering finns det en rad saker att fundera lite extra på. Hur ska man tänka när man väljer leverantör? Hur ska man placera sina silos? Finns det andra fallgropar på vägen?

Processvärme Klimatklivet

Steg för steg - så byter du energikälla i processindustri

 

En konvertering till pellets eller pulver är alltid ett bra beslut, både för din ekonomi och ditt hållbarhetsarbete, oavsett vilka processer du har i din produktion. För att få ut mest av din investering finns det en rad saker att fundera lite extra på. Hur ska man tänka när man väljer leverantör? Hur ska man placera sina silos? Finns det andra fallgropar på vägen? Scandbio hjälper dig hela vägen, så att du får ut mer av både bränslet och samarbetet med oss.

Fem viktiga steg från start till mål:

1. Undersök möjligheterna

 

Är det pellets eller pulver som passar bäst för dina processer? Vilken panna ska man använda? Konvertering till pellets börjar ofta med att man tittar på själva hårdvaran. Det är helt naturligt eftersom pannan och det nya värmesystemet utgör den största delen av din investering. Börja helst med att anlita en erfaren och kunnig energikonsult som kan utvärdera dina förutsättningar. Om du använder olja idag och dessutom har en stor förbrukning av fossila bränslen i produktionen, så kan du vara säker på att lönsamheten blir bättre med pellets. För att säkerställa installationen och driften, så behöver du också bidra med kompetens inom drift, underhåll och miljö inom just din bransch. Det är centralt att du investerar i en panna som passar perfekt för din processvärme. Scandbio är sällan med i den här delen av processen, men vad du gör och inte gör i det här skedet påverkar din lösning.

2. Ansök till Klimatklivet

 

Du behöver inte ha färdig lösning på plats för att söka investeringsstöd från Klimatklivet. Det viktiga är att du får ut exakta siffror på ditt energibehov och en beräkning på själva åtgärdens utsläppsminskning. Du måste tydligt visa hur utsläppsminskningen har räknats fram och vad du baserar dina uträkningar på. Utsläppsminskningen är ditt absolut viktigaste underlag. Om minskningen är beroende av osäkra faktorer såsom framtida kunder, så måste du styrka beräkningen med exempelvis avsiktsförklaring eller en marknadsundersökning. Därefter måste du redovisa återbetalningstiden i en lönsamhetskalkyl och begära in offerter. Klimatklivet vill gärna se minst tre offerter, men om det inte är möjligt så måste du förklara varför. Slutligen behöver du en tidsatt kostnadskalkyl för dina åtgärdskostnader från start till slut. Klimatklivet kan också begära in andra underlag. På Naturvårdsverkets webbplats hittar du all information du behöver för att komma i gång med din ansökan. Du kan också få hjälp av din länsstyrelse eller får grundläggande råd från Scandbios experter.

3. Placering av silos och lastplatser

 

Oavsett om du får investeringsstöd via Klimatklivet eller inte, så föredrar Scandbio att vara med redan i ritningsstadiet. Våra erfarna och kunniga experter ritar inte om dina ritningar, men de kan ge dig värdefulla råd på vägen. Se Scandbio som en lots eller guide. Många gånger får vi titta på en färdig och godkänd ritning, vilket inte är optimalt för konverteringen. Eftersom vi är renodlade pelletsexperter och ledande i branschen, så har vi också djup kunskap om allt från silos till nivåvakter. Ett vanligt fel är att man ritar in silos på platser som passar den befintliga fastigheten, men som inte passar för det nya flödet av pellets. Vi har flera exempel på kunder som har gjort om sina ritningar i samråd med oss. Deras lösningar har därmed blivit bättre då det är lättare för oss att komma intill vid avlastning, vilket möjliggjort effektivare lossning och därmed både bättre kvalitet i leveransen och bättre lönsamhet. I det här skedet vill vi gärna ha så mycket information som möjligt om exempelvis lossningstider, antalet skift och eventuella begränsningar i lastningen. Ju mer vi vet i ett tidigt skede, desto större förutsättningar har du att förbättra din lösning.

4. Val av pelletsleverantör

 

När du väljer pelletsleverantör finns det många saker att ta hänsyn till. Först och främst måste du se till att din leverantör har en process som säkerställer ditt behov av pellets. Då Scandbio har 5 fabriker, mer än någon annan leverantör i Sverige, så kan du också vara säker på att vi har kapaciteten som krävs. Om vi av någon anledning skulle få ett driftstopp i en fabrik, så har vi ytterligare 4 fabriker att tillgå. Närheten till dig gör också att investeringen inte äts upp av onödigt höga transportkostnader. Det är också viktigt att välja en leverantör som kan garantera en jämn, hög kvalitetsnivå på pellets. Hela vår tillverkningsprocess, från råvara till färdig produkt, övervakas dagligen och kontrolleras löpande av oberoende lab. Det gör att du kan vara säker på att du alltid får rätt pellets. Ju högre kvalitet din pellets har, desto jämnare förbränning och högre verkningsgrad. När vi vet ditt energibehov, så kan vi räkna ut hur många leveranser du behöver per år och vecka. Vi hjälper dig också att förstå hur vi arbetar med nivåvakter och kommer fram till en lösning på när det automatiska avropet ska ske.

5. Kontinuerlig drift

 

När du har bestämt dig för Scandbio som pelletsleverantör, så börjar den dagliga driften. Du kan se fram emot en bekymmersfri uppvärmning, men också en energikälla som är 100% naturlig och fossilfri. Din nya värmekälla släpper förvisso ut koldioxid, men varken pellets eller pulver bidrar till en ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid. När pellets brinner frigörs bara den koldioxid som gjort att trädet har kunnat växa. Tack vare våra fabriker i Norberg, Ulricehamn, Malmbäck, Främlingshem och Forsnäs så har vi full kontroll över kvalitet, utveckling och leveranser. Vi börjar helst ett samarbete med att visa hur processen fungerar för alla som ska arbeta med processvärmen. Det är också viktigt för anställda som arbetar med miljöfrågor och kommunikation. Ju mer du vet om fördelarna med pellets, desto tydligare blir ditt hållbarhetsarbete, både internt och externt. Under avtalets gång ser vi till att allt löper på som det ska och gör kontinuerliga förbättringar i våra leveranser.

Vill du veta mer om pellets?

 

Kontakta våra experter för rådgivning, gärna så tidigt som möjligt i processen. Vi vet hur man vidareförädlar restprodukter från sågverken och förvandlar naturens tillgångar till en produkt som gynnar din ekonomi och som bidrar till en cirkulär, hållbar lösning. Med vår hjälp kan du övergå till en fossilfri, koldioxidneutral produktion och en driftsäker och kostnadseffektiv värmekälla. Framför allt får du möjligheten att kraftigt minska dina utsläpp av växthusgaser. Vi hjälper dig i konverteringen och klimatomställningen, från start till mål.

Vi lotsar dig genom processen.

Tveka inte. Ta klivet!

Fler artiklar

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Omställning med Klimatklivet

PROCESSINDUSTRI

Företag inom svensk processindustri kan få investeringsstöd från Klimatklivet. Syftet med Klimatklivet är att få industrin att utföra åtgärder som snabbar på klimatomställningen och kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. Satsningar på energikonvertering är idag en av de vanligaste orsakerna till att företag ansöker om stöd. Hur fungerar Klimatklivet? Här är svaren.

 

LÄS ARTIKELN

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Vilket biobränsle passar bäst för processindustri?

Processindustri

En ökad användning av biobränslen är centralt för att Sverige ska nå klimatmålen. Biobränslen är inte den enda lösningen för processindustrin, men de spelar en viktig roll i klimatomställningen för industrin och samhället. Vad är det för skillnader mellan olika biobränslen? Vilka fördelar och nackdelar har respektive bränsle? Scandbio har svaren.

 

LÄS ARTIKELN

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Så tänker våra kunder om fossilfri processvärme

Processindustri

Varför ställer allt fler industrier om till pellets? Vilka fördelar har pellets för industrin? Hur tänker företag i omställningen? Svaren på dessa frågor är både breda och smala. Framför allt rör svaren oftast ekonomin och miljön, oavsett bransch och vilka processer man har. Få en inblick i hur några av våra industrikunder tänkte när valet föll på pellets från Scandbio.

 

LÄS ARTIKELN