Klimatklivet

Hur fungerar Klimatklivet? Hur kan uppvärmning av din fastighet, energi till din produktion och din processvärme bli helt fossilfri? Här är svaren. 

Processvärme Klimatklivet

Klimatklivet - ett steg i rätt riktning för processindustrin

 

Företag inom svensk processindustri kan få investeringsstöd från Klimatklivet. Syftet med Klimatklivet är att få industrin att utföra åtgärder som snabbar på klimatomställningen och kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. Satsningar på energikonvertering är idag en av de vanligaste orsakerna till att företag ansöker om stöd. Hur fungerar Klimatklivet? Hur kan uppvärmning av din fastighet, energi till din produktion och din processvärme bli helt fossilfri? Här är svaren. Pellets är en av nycklarna i den gröna omställningen.

Investeringsstöd för en fossilfri klimatomställning

 

Klimatklivet kan ge investeringsstöd för fysiska investeringar i din produktion och dina processer, såsom en konvertering till en pelletspanna. Stödprogrammet, som delfinansieras av Naturvårdsverket och EU, kan ge ekonomiskt stöd till idéer som minskar utsläpp av växthusgaser och som leder till fossilfri framtidsteknik och grön omställning, vilket gör pellets till ett bra alternativ för svensk processindustri för processvärme och uppvärmning och energi till fastigheter. Pellets är ett driftsäkert och hållbart val i klimatomställningen i processindustrins strävan efter att bli koldioxidneutral och fossilfri. En konvertering till en pelletspanna ger en bevisad stor klimateffekt då pellets är 100% förnybar. Pellets, likt andra förnybara energikällor och värmekällor, minskar garanterat utsläppen av växthusgaser.

Renare och effektivare processvärme

 

Naturvårdsverkets satsning, Klimatklivet, är precis som det låter. Klimatklivet hjälper svenska industrier att ta nya kliv framåt i klimatomställningen genom att ställa om hela processer för att skapa en fossilfri produktion. Det är särskilt intressant för processindustrin då den delen av den svenska industrin kräver både kostnadseffektiva processer och metoder som uppfyller branschspecifika regler, standarder och föreskrifter. Oavsett bransch och tillverkningsmoment, så delar alla företag inom processindustrin det mest centrala med varandra, behovet att stegvis omvandla råvaror och råmaterial till faktiska produkter med hjälp av energi. Energikonvertering och energieffektivisering är därför de viktigaste frågorna för industrin i allmänhet och för processindustrin i synnerhet. När energin omvandlas på ett hållbart och framtidssäkert sätt, så ger det i sin tur processindustrin ny innovationskraft.

Minskade utsläpp och ökad försörjningstrygghet

 

Energikonvertering är idag en av de vanligaste anledningarna till att företag inom processindustrin ansöker om stöd från Klimatklivet. Satsningar på energieffektivisering är också vanligt inom ramen för Klimatklivet. Den gemensamma nämnaren är att företag som får stöd minskar beroendet av olja och gas. Satsningar på hållbar energi och värme såsom pellets bidrar också till ökad försörjningstrygghet. Även om drivkraften är att motverka ökade energipriser eller hitta stabilitet i det förändrade säkerhetsläget i världen, så är effekten för klimatet detsamma. Din drivkraft ger därmed alltid ett positivt slutresultat.

Vem kan få investeringsstöd via Klimatklivet?

 

Alla företag kan ansöka, men alla kan inte få investeringsstöd från Klimatklivet. Stöd ges till fysiska satsningar som ger störst och mest varaktig minskning av växtgasutsläpp per investerad krona. Det kan röra allt från laddning av elfordon till satsningar på grön processvärme. Idag ligger den genomsnittliga utsläppsminskningen på 1,73 kg CO2e per investerad krona. Ju högre klimatnytta, desto större är chansen att ditt företag beviljas stöd. Beräkningen är det viktigaste underlaget i din ansökan. Ytterligare en grundförutsättning är att satsningen inte kan genomföras utan ekonomisk stöttning eller att åtgärden inte redan är påbörjad. Konkurrensen är hård då pengarna fördelas mellan företag, regioner, landsting, och kommuner. Drygt 80% av stödet går idag till företag.

Imponerande klimatinvesteringar

 

Naturvårdsverket förväntar sig att åtgärderna som hittills har fått stöd av Klimatklivet minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 2,5 miljoner ton CO2e varje år under den period åtgärderna är i funktion. Det är en imponerande, men också nödvändig siffra om både det svenska samhället och industrin ska nå klimatmålen. Majoriteten av utsläppsminskningen, 70–90 %, sker i Sverige. Investeringsdelen från Klimatklivet är i genomsnitt 41% där investeringsspannet sträcker sig från flera hundra miljoner kronor till några tusenlappar. I skrivande stund har Klimatklivet fördelat 10,2 miljarder kronor till både små och stora företag. Klimatklivets största projekt hittills har fått 210 miljoner kronor. Om man slår ihop Klimatklivets del med övriga investeringar, så rör det sig om nästan 25 miljarder kronor sedan starten 2015. Majoriteten av pengarna kommer från EU.

Så ansöker företag till Klimatklivet

 

Klimatklivet brukar ha flera ansökningsperioder varje år, vilket gör att man måste vara med när ett nytt fönster öppnar. Enligt Naturvårdsverket har Klimatklivet möjlighet att ge stöd till och med 2026. Det betyder att åtgärderna också ska vara genomförda senast sista april 2026. Din ansökan till Klimatklivet lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. Investeringar och åtgärder med hög klimatnytta inom energi samt uppvärmning av industrier och fastigheter är alltid aktuella för Klimatklivet. På Naturvårdsverkets webbplats finns detaljerad information om ansökningsperioder, kriterier och om hur du går till väga för att söka.

Läs mer om Klimatklivet.

Processvärme med Scandbio

 

Behöver du hjälp med omställningsprocessen eller har funderingar kring fördelarna med pellets inom processindustrin? Eller behöver du hjälp med din ansökan till Klimatklivet? Scandbio guidar dig från start till mål genom hela konverteringen, med eller utan ekonomiskt stöd från Klimatklivet. Oavsett väg, så är pellets betydligt mer kostnadseffektivt och prisstabilt än exempelvis olja och gas. Pellets är också 100% förnybar energi av restprodukter från svenska sågverk. Dessutom är pellets en klimatneutral energikälla som inte genererar mer koldioxid än vad trädet tar upp under sin livstid. Scandbio kan hjälpa dig att planera en ny anläggning eller konvertera befintlig anläggning och ditt värmesystem i din fastighet. Pellets kan vara ett komplement till eller stommen i värmesystemet. Intresset för driftsäker fastighetsvärme samt grön och kostnadseffektiv processvärme med pellets är rekordstort.

Vi lotsar dig genom processen.

Tveka inte. Ta klivet!

Fler artiklar

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Så byter du energikälla - steg för steg

Processindustri

För att få ut mest av din investering finns det en rad saker att fundera lite extra på. Vi presenterar fem steg som vi rekommenderar att du har lite extra koll på om du står inför ett byte av energikälla. Hur ska man tänka när man väljer leverantör? Hur ska man placera sina silos? Finns det andra fallgropar på vägen?

 

LÄS ARTIKELN

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET EU

Så påverkar förändringar i EU:s utsläppshandel svensk industri

Processindustri

EU:s medlemsstater och Europaparlamentet har enats om förändringar av EU ETS, unionens utsläppshandel. Samtidigt ska CBAM fasas in, den omtalade gränsjusteringsmekanismen. Förändringarna är inte bara dramatiska och ambitiösa, utan också nödvändiga. Vad betyder det i praktiken? Hur påverkar det svensk industri? Vilken roll har pellets i omställningen? Scandbio följer utvecklingen och debatten noggrant. Det här är vad vi vet idag om förändringarna.

 

LÄS ARTIKELN

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Så tänker våra kunder om fossilfri processvärme

Processindustri

Varför ställer allt fler industrier om till pellets? Vilka fördelar har pellets för industrin? Hur tänker företag i omställningen? Svaren på dessa frågor är både breda och smala. Framför allt rör svaren oftast ekonomin och miljön, oavsett bransch och vilka processer man har. Få en inblick i hur några av våra industrikunder tänkte när valet föll på pellets från Scandbio.

 

LÄS ARTIKELN