8 mm pellets i bulk

Lagerstatus

Ej i lager

Produktdata

Artikel Värmepellets 8 mm i lösvikt (bulk)
Storlek 8 mm
Artikelnummer 1000
Försäljningsenhet kg
Nettovikt 1 000 kg
Energiinnehåll Ett ton innehåller motsvarande minst 4 800 kWh.
Kvalitetstandard Scandbio värmepellets lever minst upp till de tuffaste kraven enligt svensk standard (SS-EN ISO 17225-2:2021, A1).
Diameter 8 ± 1 mm
Längd Max 40 mm
Densitet 640-680 kg/m³
Finfraktion < 3,15 mm ≤ 0,5 %
Hållfasthet ≥ 97,5 %
Fukthalt 6-8 %
Askhalt ≤ 0,5 %
Asksmältpunkt ≥ 1 400 C°
Effektivt värmevärde (NCV) kWh ≥ 4,8 kWh/kg
Effektivt värmevärde (NCV) MJ ≥ 17,3 MJ/kg
Bruttovärmevärde (GCV) kWh ≥ 5,3 kWh/kg
Bruttovärmevärde (GCV) MJ ≥ 19,2 MJ/kg
Tillsatsmedel Inga
Ursprung Sågspån och kutterspån från gran och fur från svenska sågverk
Mätmetod procent Procent avser torrsubstans per viktenhet. Undantaget fukthalt som mäts på bruttovikt.
Mätmetod finandel Andel finfraktion mäts i samband med lastning.