6 mm pellets i småsäck

1101

Pellets

Scandbio värmepellets i 16 kg-säck.

Levereras på pall som väger 832 kg och innehåller 52 säckar.

Lagerstatus

Finns i lager

Produktdata

Artikel Värmepellets 6 mm i småsäck
Storlek 6 mm
Artikelnummer 1101
Försäljningsenhet Pall
Nettovikt 832 kg pellets/pall
Delvikt 16 kg pellets/säck
Energiinnehåll En säck innehåller motsvarande minst 77 kWh. En pall innehåller ca. 4 000 kWh.
Kvalitetstandard Scandbio värmepellets lever minst upp till de tuffaste kraven enligt svensk standard (SS-EN ISO 17225-2:2021, A1).
Diameter 6 ± 1 mm
Längd Max 40 mm
Densitet 640-680 kg/m³
Finfraktion < 3,15 mm ≤ 0,5 %
Hållfasthet ≥ 98 %
Fukthalt 6-8 %
Askhalt ≤ 0,5 %
Asksmältpunkt ≥ 1 400 C°
Effektivt värmevärde (NCV) kWh ≥ 4,8 kWh/kg
Effektivt värmevärde (NCV) MJ ≥ 17,3 MJ/kg
Bruttovärmevärde (GCV) kWh ≥ 5,3 kWh/kg
Bruttovärmevärde (GCV) MJ ≥ 19,2 MJ/kg
Tillsatsmedel Inga
Ursprung Sågspån och kutterspån från gran och fur från svenska sågverk
Förpackning Polyetylen (Låg densitet) - sorteras som mjukplast.
Mätmetod procent Procent avser torrsubstans per viktenhet. Undantaget fukthalt som mäts på bruttovikt.
Mätmetod finandel Andel finfraktion mäts vid packningstillfället.