Pellets eller el?

Vad är egentligen billigast? Och när? Vi reder ut!

Tillhör du också en av alla de som börjat fundera på uppvärmningskostnaderna när både elpriser och pelletspriser har ökat de senaste åren? Vilket är egentligen billigast? Elen kostar ju inte ens en krona per kWh? Eller hur var det nu med överföringsavgifter och energiskatt? 

 

Det är inte alltid lätt att göra en rättvisande jämförelse. Vi har därför räknat på uppvärmningskostnaderna för två starka uppvärmningsalternativ – el och pellets. Och för att jämförelsen ska bli så riktig som möjligt kan du se hur vi räknat och själv justera siffrorna utifrån dina egna förutsättningar.

Pellets och el över tid

Prisutvecklingen för två starka uppvärmningsalternativ.

Prisjämförelse

En ögonblicksbild.

Pelletspriset kan beskrivas som ett ”rakt” pris. Du betalar för den mängd du köper. Inga andra avgifter eller skatter tillkommer.

Elpriset består av fyra delar. Dels priset för själva elen (”kilowattpriset” eller det vi i dagligt tal ofta benämner just ”elpriset”), dels en överföringsavgift (även kallad nätavgift), dels påslag i form av spot och elcertifikat* och slutligen energiskatt. Både överföringsavgiften och energiskatten är (i princip) helt fast per förbrukad kWh oavsett priset på själva elen.

 

*Spot-påslaget gäller de som har månadspris på el och baseras på hur många av elleverantörens kunder som använder el under de timmar när elen är dyrare. Elcertifikat är statens styrverktyg för att öka andelen förnybar energi på marknaden. Det innebär att du betalar en liten summa för varje förbrukad kWh som går till utveckling av just förnybar el.

Vi reder ut beräkningarna

För att du själv ska kunna räkna utifrån dina egna förutsättningar vad gäller priser och uppvärmningsbehov, vill vi vara tydliga med hur vi räknat fram resultatet som syns i graferna på den här sidan.

Detta är våra antaganden

Värmebehov: 20 000 kWh/år

PELLETSPRIS

  • Scandbios rekommenderade pris inkl. moms.
  • Leveransmängd: 3 pallar/leverans resp. 3 ton/leverans
  • Sotningskostnad: 500 kr, 2 gånger per år
  • Verkningsgrad pelletsbrännare: 85%

 

ELPRIS

  • Månadspris enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå inkl. moms.
  • Elöverföringsavgift: aktuell avgift enligt Energimarknadsbyrån
  • Energiskatt: aktuell skatt enligt Energimyndigheten
  • Verkningsgrad elpatron: 95%

Prata uppvärmning med oss!